УПРАВА

  • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
  • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


  • Председништво припрема седнице Управе.
  • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
  • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


  • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
  • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
  • Одржава се по правилу сваке пете године.

О ПРЕДСЕДНИШТВУ

Неколико информација о Председништву

Председништво је оперативно - технички орган Управе Самосталног синдиката металаца Србије. Надлежност Председништва је да анализира стање у металској индустрији Србије као и положај радника и ради тога припрема предлоге одлука за Управу Самосталног синдиката металца Србије. Надлежност Председништва је такође да те одлуке спроводи.

Председништво чине председници региона, покрајина Војводина и Косово и Метохија као и за град Београд, као и подпредседници ССМС-а, секретар и Председник ССМС-а.

Председништво ради на седницима и сазива се по указаној потреби. Сазива га Председник Самосталног синдиката металаца Србије, самостално, или на иницијативу чланова Председништва.